Ako vybrať vhodné ustajnenie?

Ako vybrať vhodné ustajnenie?

 

Pri tomto probléme, ako pri všetkých iných je dôležité opäť zvážiť viac faktorov.

Ak máte nejaké športové zameranie, musíte prihliadať na to, či má daný areál podmienky k výkonu daného športu.

Ako asi viete, je potreba iného povrchu na drezúru, iného na parkúr, iného na cutting, iného na barrely. Ak je vaše zameranie rekreačné, je to prakticky jedno.

Určite by som osobne dbala na to, aby bola k dispozícii kvalitná jazdiareň s dobrým mäkkým povrchom, ktorý je vhodnejší na prácu s koňmi.

Zvažujeme to, aký majú režim kone - ako dlho sú vo výbehoch, či majú pastvinové výbehy alebo len pieskové paddocky - tam to ide podľa preferencii, čo vyhovuje vášmu koňovi.

Boxové/ pastvinové? To je tiež na vás a vašom koni. Ak máte koníka, ktorý vonku chudne, nemá svoj pokoj a je v stáde podriadený, určite by ste mali zvažovať skôr režim noc box, deň výbeh.

Vec, na ktorú sa veľmi často zabúda je, akí sú v danom ustajku stajníci - či sú koniari alebo nie. Možno to znie ako nepodstatná informácia, ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa stajník rozumel do koní, v prípade, že by nejaký kôň prejavoval známky nepohody alebo bolesti, aby ich niekto vedel rozpoznať!

Veď predsa my pri nich nevieme byť 24/7 ????

 

Ďalšie faktory, ktoré vieme zisťovať ohľadom ustajnenia sú napríklad typ oplotenia, kvalita sena, typ podstielky, režim kŕmenia, či je krmivo k dispozícii od prevádzkovateľa stajní, či je k dispozícii krytá jazdiareň / kruhovka. Všetko toto sú veci, ktoré si vyberáte podľa vašich preferencii a zamerania s koňmi/ prípadne finančných možností).

Vypracoval: Vanessa Haulíková