Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

I.
Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je OGF s.r.o. IČO: 50 849
255 so sídlom Školská rada 414, Štvrtok na Ostrove 930 40 zapísaná v obchodnom
registra vedenom okresný súd v Trnave, oddiel sro, vložka 39956 /T zapísaný/á
v živnostenskom registri vedenom č.: 210-34889

(ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Školský rad 414, Štvrtok na Ostrove, 930 40
e-mail:info@ogf.sk
telefón:+421904363600
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno,
identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych
prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo
spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval/menoval Branislav Horváth poverenca pre ochranu osobných
údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: tel.+421904363600

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach: www.ogf.sk

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára.

Sú to:

● meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● poštová adresa
● telefón
●informácie o produkte

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 (desať) rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje:

● meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● poštová adresa
● telefón
●informácie o produkte

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a potom 10 (desať) rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newsletter (obchodné oznámenie)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a zakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@ogf.sk

D.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:
• prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Praze, oddiel B5

spoločnosti podieľajúce sa na expedícií tovaru: 

Obchodné meno: Packeta Slovakia s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 136 999

Obchodné meno: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika
IČO: 36 624 942

Obchodné meno: in time express s.r.o.

Sídlo firmy: Dvorčianska 72, 94905 Nitra

IČO: 36292583

spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb:

Obchodné meno: Trust Pay, a.s.
Sídlo firmy: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko

IČO: 36865800

Obchodné meno: Fio banka, a. s.

Sídlo firmy: pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto

 

poskytovateľ e-mailingovej služby:

Obchodné meno: ECOMAIL.CZ

Sídlo firmy: Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2

IČO: 02762943

Incomaker s.r.o.
Haškova 1582
252 63 Roztoky
Czech Republic
info@incomaker.com

Smartsupp.com, s.r.o.,

IČO: 036 68 681, sídlo: Šumavská 31, 602 00 Brno

marketingová agentúra: 

 Heureka Group a.s.
Karolinská 706/3
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká Republika
B 24131 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČO: 07822774 DIČ: CZ07822774

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

Obchodné meno: správca webu Shoptet, a.s., IČ 289 35 675, se sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6

Obchodné meno: ekonomické oddelenie ATP Services SK s. r. o., Sídlo: M.R. Štefánika 510/1, Zeleneč 919 21, IČO: 54450497 

ATP Services Plus s. r. o., Sídlo: Hlavná 138/136, Zeleneč 919 21, IČO: 55309101

 

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme Branislav Horváth menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@ogf.sk alebo zavolajte na tel. č. +421904363600

IV. Používání souborů cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
• Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.
• Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Google Analytics

Google Analytics

Google analytics – za účelom získavania štatistík o webovom sídle ogf.sk

  1. Cookies, ktoré používa google. Pre viac informácií: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  2. Cookie pre identifikáciu relácie prihlásenia = session – za účelom identifikácie prihláseného používateľa, alebo anonymného používateľa, ktorý môže mať rozpracované dáta (napr. zmluvu, formulár a pod.)

Relační /Permanentní ([1 hodin)

Webové sídlo OGF používa súbory cookies, ktoré si pamätajú informácie používateľa po dobu platnosti relácie, pričom táto doba trvá cca. do 1 hodiny. Výnimkou sú cookies Google analytics, ktoré si pamätajú informácie po dobu, ktorá je uvedená v dokumentácii ku Google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Pokiaľ si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2022